admin אפריל 9, 2023 0 Comments

Digitaמשלב הקמת המבנה ועד עמידה מלאה בתקנים הנדרשים. בחברת סייפטי גיא מעניקים ללקוחות שירותי בטיחות ובטיחות באש במעטפת מלאה, מקצועיות ויצירתית. גיא גוטפריד, מנכ"ל החברה, מספר על האתגרים, הפתרונות, ההקפדה ויישום בטיחות ללא פשרות.l Transformation in Healthcare

admin אוקטובר 22, 2020 0 Comments

מחקר זה בוחן את הפרמטרים השונים של אקלים הבטיחות בחברות בנייה קטנותובינוניות דרך מודל של תרשים עצם הדג, המחלק את גורמי הבטיחות לארבעה תחומיליבה: עובדים, ציוד, ניהול וסביבה המובילים להתנהגות בטיחותית להורדת המאמר המלא