admin אפריל 9, 2023 0 Comments

Digitaמשלב הקמת המבנה ועד עמידה מלאה בתקנים הנדרשים. בחברת סייפטי גיא מעניקים ללקוחות שירותי בטיחות ובטיחות באש במעטפת מלאה, מקצועיות ויצירתית. גיא גוטפריד, מנכ"ל החברה, מספר על האתגרים, הפתרונות, ההקפדה ויישום בטיחות ללא פשרות.l Transformation in Healthcare in 2022:

ההתחלה הייתה בשנת 2003 כשגיא גוטפריד הקים חברה שעסקה בהנדסת בטיחות. ב 20- השנים שחלפו מאז הפכה החברה לקבוצת סייפטי גיא ) Safety Guy (, המתמקדת במתן טיפול ושירות בתחום הבטיחות ובטיחות אש. גוטפריד, בעל תואר שני בניהול מצבי חירום, מהנדס בטיחות והנדסאי תעשייה במקצועו, מביא את ניסיונו העשיר כשהוא מלווה גופים קטנים וגדולים כאחד, בעיקר בעולם הקמעונאי.

השירות שמעניקה החברה בתחום בטיחות האש, מתחיל כבר בשלב תכנון הקמת מבנה העסק, כשאנשי סייפטי גיא מקבלים את התוכניות האדריכליות מהלקוח. "אנחנו עורכים אפיון של הפרויקט בתחום בטיחות האש, אילו מעב רכות בטיחותיות נדרשות, היכן צריך להתקין אותן ובאיזה אופן", מסביר גוטפריד. "לאחר מכן אנחנו מגישים את התוכניות לשירותי הכבאות, דואגים לכל מה שקשור לקבלת דוחות כיבוי אש ואישורי כיבוי אש לעסק, ובסוף תהליך הבנייה אנחנו בודקים שכל הדרישות יושמו בהב תאם לתוכניות שאושרו".

גם בתחום הבטיחות בעבודה מספקת סייפטי גיא ממונה בטיחות מטעמה המלווה את החבב רה בהטמעת שגרת בטיחות, החל מהדרכות, סקרי סיכונים והקניית הרגלי עבודה בטוחים על פי פקודת הבטיחות בעבודה. "ארגון שבוחר את שירותינו יודע שאנחנו עושים עבורו את תוכניות הבטיחות ומקבלים אישורי תקינות מהספקים של החברה, כולל ליווי מול היזמים והקבלנים״, אומר גוטפריד.