רח' המתכת 4 , נוף הגליל 052-3022230

צמצום חשיפה

חברתנו מספקת סקירה ובקרה שוטפת לקיומם של נושאי בטיחות אשר חושפים את הדירקטוריון ונושאי המשרה לסיכונים פליליים וכספיים באופן אישי

טיפול ומניעה

חברתינו מתמחה ומספקת בדיקה, דיווח ובקרה שוטפת על קיומם של נושאי בטיחות אשר אי קיומם המלא עלול לגרום לשלילת רישיונות בניה ולהעמדת החברה בסיכונים כספיים עצומים

בחינת מערכי הבטיחות

ביצוע עבודת סקירה מקיפה של הארגון ואופני פעילותו, בחינה של מערכי הבטיחות והנהלים, כמו גם קיומם התקין אל מול החוק. בדיקה של כל נוהלי הבטיחות הקיימים ואופן יישומם בפעילות החברה ועובדיה

גורמי חוץ וקבלני משנה

CSG תבדוק את ההתקשרויות העסקיות של החברה עם גורמי חוץ וקבלני משנה, תוודא שהם מחויבים ואף עומדים בפועל ומבצעים את כל הנדרש למניעת סיכוני בטיחות בהתאם להתחייבויותיהם ולדרישות החוק

20 שנות ניסיון

ניהול מתחיל במוכנות

Construction Safety Guy

בדיקות ודיווח עמידה בדרישות החוק והתקנות בנושאי בטיחותת. זיהוי, טיפול ואכיפה המונעים חשיפה של חברי הדירקטוריון ושל נושאי משרה.

שירותי החברה

Construction Safety Guy Ltd

טיפול בצווי הבטיחות

טיפול בצווי הבטיחות עבר ועתיד במטרה לבטלם ו/או לנקוט בפעולות פרואקטיביות בנוגע לליקויים נשוא הצווים

טיפול בצווי הבטיחות

טיפול בצווי הבטיחות עבר ועתיד במטרה לבטלם ו/או לנקוט בפעולות פרואקטיביות בנוגע לליקויים נשוא הצווים

בקרה באתרי החברה

בקרה באתרי החברה  וחשיפת תוצאותיה ומשמעות התוצאות להתנהלות החברה

בקרה באתרי החברה

בקרה באתרי החברה  וחשיפת תוצאותיה ומשמעות התוצאות להתנהלות החברה

טיפול מניעתי

טיפול מניעתי באחריות מנהלים ומנכ"לים בתחום הבטיחות בעבודה

טיפול מניעתי

טיפול מניעתי באחריות מנהלים ומנכ"לים בתחום הבטיחות בעבודה

טיפול בהתקשרות עם קבלני משנה

בדיקה וטיפול בהתקשרות עם קבלני משנה בחינת היתרים / מסמכים הנדרשים על פי החוק

טיפול בהתקשרות עם קבלני משנה

בדיקה וטיפול בהתקשרות עם קבלני משנה בחינת היתרים / מסמכים הנדרשים על פי החוק

עדכון נהלים

חשיפה החברה לכל הנהלים וההוראות של משרד העבודה / רשם הקבלנים לרבות חידושים בתחום החקיקה והפסיקה

עדכון נהלים

חשיפה החברה לכל הנהלים וההוראות של משרד העבודה / רשם הקבלנים לרבות חידושים בתחום החקיקה והפסיקה

ספר נהלים

הכנת נהלים בתחום הבטיחות והיכרות של נושאי המשרה השונים עם הנהלים ויישומם הלכה למעשה

ספר נהלים

הכנת נהלים בתחום הבטיחות והיכרות של נושאי המשרה השונים עם הנהלים ויישומם הלכה למעשה

כמה מילים

Construction Safety Guy Ltd

חברתנו מתמחה ומספקת בדיקה, דיווח ובקרה שוטפת על קיומם של נושאי בטיחות אשר אי קיומם המלא עלול לגרום לשלילת רישיונות בנייה, להעמדת החברה בסיכונים כספיים עצומים ולחשיפת חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה לאחריות פלילית ונזיקית באופן אישי. החברה נותנת מענה והגנה לדירקטורים ונושאי משרה בכל נושאי הבטיחות לשם הלימה בין התאגיד ומנהליו באופן אישי אל מול דרישות החוקים, התקנת והצווים הרלוונטיים ואיתור נושאי בטיחות העלולים לייצר חשיפה של מנהלי הארגון במישור הפלילי, במישור האזרחי וכן במישור הכספי.

CSG מציעה ביצוע עבודת סקירה מקיפה של הארגון ואופני פעילותו, בחינה של מערכי הבטיחות והנהלים, כמו גם קיומם התקין, אל מול החוק. החברה תבדוק את כל נוהלי הבטיחות הקיימים ואת אופן יישומם בפעילות החברה ועובדיה, ובד בבד תבדוק את נושא בו המנהלים חשופים ותתריע על כך, תוך מתן תוכנית הדרושה והנחיות לתיקון הליקויים.

CSG גם תבדוק את ההתקשרויות העסקיות של החברה עם גורמי חוץ וקבלני משנה, תוודא שהם מחויבים ואף עומדים בפועל ומבצעים את כל הנדרש למניעת סיכוני בטיחות בהתאם להתחייבותם ולדרישות החוק.

הצוות שלנו

נעים להכיר

CSG ISRAEL

052-3022230

לפגישת ייעוץ והדרכה
צרו איתנו קשר

342

לקוחות

20

שנות ניסיון

1154

תכניות בטיחות

182

אתרים בפיקוח

צרו קשר

ובואו נצא

לדרך משותפת